Yükleniyor...

Haccın Hikmet ve Faziletleri Nelerdir? Genel

Haccın Hikmet ve Faziletleri Nelerdir?

Haccın Hikmet ve Faziletleri Nelerdir?

Hac Müslümanlara İslam’ın gücünü hatırlatabilen en üstün amellerden bir tanesidir. Hacca giden bir Müslüman tüm ibadetlerin bir araya toplanmasıyla birlikte tüm Müslümanlarında kardeş olduklarını yakından anlar. Hac denildiği zaman ilk akla gelen şey Müslümanların ilk ibadet evi Mekke akla gelir. Kim Mekke’ye girerse kendisini orada güvende ve Allah’a yakın hisseder. Hacca gidebilecek güce sahip olan herkesin üzerine haktır. Kim ki bunu inkar ederse şüphesiz Allah bütün alemlerden müstagni’dir.

Haccın kelime anlamına baktığımız zaman Allah’ a yönelmek manasındadır. Bunun için insanlar hacca giderek günahlarından arınmak ve hak yolunda her türlü meşakkate göğüs gererek dinin özünü yerine getirmek isterler. Kelime olarak bu anlama geliyor olsa da haccı dini bir terim olarak ele aldığımızda kutsal toprakları ziyaret ederek o bölgeyi ziyaret edip yapılması gerekenleri yapmak demek anlamındadır.

Kur’an-ı Kerim bize bildiriyor ki Kabe talan edildikten sonra eski yeri HZ. İbrahim ve oğlu HZ. İsmail tarafından bulunmuş ve Kutsal mabed yeniden eski yerine inşa edilmiştir. Hac suresine baktığımız zaman da 27 ve 29. ayette Müslümanları ilk olarak hacca davet edenin HZ. İbrahim olduğu belirlenmiş Müslümanlarda bunun için her yıl sorgulamadan Kabe’yi ziyaret ederler.

Peki, haccın hikmet ve faziletlerine geçmeden önce Hac nasıl farz kılındı bilmek ister misiniz? Sorunuzun yanıtının evet olduğunu düşünerek açıklayalım.

Hac Nasıl Farz Oldu?

İslamiyet’in doğuşuyla birlikte Kabe’nin etrafında kurban kesme, tavaf gibi dini görevler devam ettiriliyordu ancak bunlar putperest geleneklerine uygun olacak şekilde yapılıyordu. Peygamber efendimiz HZ. Muhammed (SAV) hac ibadetinin İslam’ın 5 temel ibadetinden birisi olduğunu belirterek şu ifadelerde bulundu.

“İslam 5 temel üzerine inşa edilmiştir. Allah’tan başka ilah yoktur, peygamberlere inanmak, zekat vermek, namaz kılmak, ramazan orucu tutmak ve hacca gitmek.”

En Üstün Ameldir!

Hac tüm ibadetleri bir araya toparladığınızda hepsinin faziletini bir araya getirir. Bunun içinde hacca gitmiş olan bir insan namaz kılmış, oruç tutmuş, peygambere inanmış, zekât vermiş ve Allah yolunda savaşmış olur. İnsan daha doğmadan önce hacca çağrılmıştır.

Hac yalnızca bir ibadet değil beşeri alanda da farklı faydalara sahiptir. Örneğin hacca gittiğiniz zaman kul hakkı dışındaki tüm günahlarınız afolur. Tüm vücudunuz günahlardan arınır ve kirlenmemiş olur. Bu durum bir hadiste şu şekilde ifade edilmiştir.

“Bir insan hac eder ve çirkin söz söylemezse, günaha sapmazsa, annesinden doğduğu gün gibi günahlarından da kurtulmuş olacaktır.             “

Hac insanın nefsinin temizlenmesine yardımcı olur ve ıslah eder. Bu sayede hac sonrasında insana yeni kapılar açılır. İnsanın maneviyatı yükselerek ilahi güce olan bağımlılığı yükselir. Hacca giden bir insanın imanı daha kuvvetli olur.

Hac İnsana Ahireti Hatırlatır

Hac insanın duygularını tamamen değiştirir ve o insanın bundan sonraki hayatını daha imanlı yaşamasına imkan sağlar. Dünyanın her bölgesinden gelmiş farklı ırktaki insanlar tek bir çatı altında toplanarak Müslüman olduklarını haykırırlar.

Hac ibadetini yerine getiren insana baktığımızda Allah’ın emirlerini yerine getirmek için ve bu meşakkatli yolda eziyetleri göze alarak onun rızkını kazanmak olduğunu görüyoruz. Hacca gidecek olan ya da gitmeye hazırlanacak bir insan hem hac ibadetine hazırlanırken hem de günahlarının affı için dua eder.

Biz Müslümanlar için haccın hikmeti ve fazileti sayılamayacak kadar çok fazladır. Ancak genelde bu faziletlerden istifade etmeyi yaşamın son evresine bırakırız. Oysa ki vaktinde hac ziyaretinin yapılmış olması ibadetin tam olarak yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Yorumlar

Yorum Yap