Yükleniyor...

Namazın Önemi Genel

Namazın Önemi

Namazın Önemi

İslam dinine göre günün belli vakitlerinde belirli kurallara uyularak yapılması Müslümanlar üzerine farz kılınan ibadete namaz adı verilmektedir. Namaz islamın beş şartından biridir.

Arapça ‘’dua etmek, övmek, tazim etmek ‘’ gibi anlamlara gelen salât kelimesi Türkçeye namaz olarak tercüme edilmiştir. İlk olarak peygamber efendimize miraca çıktığında elli vakit olarak farz kılınan namaz yüce rabbimiz tarafından beş vakite indirilmiştir. Namaz kılmanın önemi ve gerekliliği kuranı-ı kerim de birçok ayette karşımıza çıkmaktadır.

Yüce rabbimiz şöyle buyurmaktadır.

‘’ Şüphesiz ki ben; Allah’ım! Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl!’’ ( TAHA,14)

‘’ Ey iman edenler! Ruku edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.’’(Hac,77)

Düşünebilen ve ders alabilen insanlar için bu ayetler namaz kılmanın ne kadar önemli olduğunu ve Allaha yaklaştıracak bir amel olduğunu çok güzel bir şekilde anlatmaktadır.

Namaz insanın rabbine yönelip onunla buluşması halini arz edip dua dua yalvarması demektir. Rabbim ben geldim demenin fiile dökülmüş halidir namaz…

Namaz kulun ilk hesaba çekileceği ibadettir eğer namaz kılmıyorsa veya yarım yamalak kılıyorsa bu sınavdan kalacaktır. Üstelik o kadar çok ayetle rabbimiz namazı Müslümanlara farz kılarken insanoğlu boş dünya işlerinin peşinde nasıl koşar.

 Namazsız geçen bir ömrü ömürden saymamak gerek. Çünkü bizi yaradan rabbimiz bizi huzuruna günde beş defa çağırmaktadır. Nasıl olurda bize türlü türlü nimetler veren bizi yaradan ve kâinatı bizim emrimize veren rabbimize karşı geliriz. Oysa namaz kul ile onu yaradan rabbi arasında kurulacak olan gizli bir bağ ve manevi bir köprüdür. Namaz kulun miracıdır. Her namazda bir öncekinden daha feyizli daha samimi daha içtendir edilen dualar. Kulun kendi acizliğini bilip rabbine sığınmasının en anlamlı göstergesidir. Bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha fazla merhameti olan merhametlilerin en merhametlisi olan rabbimiz kuluna duası yalvarışı samimiyeti oranında değer vermektedir. Namaz kılan bir Müslüman rabbinin emrine itaat etmiş olacaktır. Namaz hem dünyamız hem de ahretimiz için çok önemli bir ibadettir. İnsanoğlu elbette hata yapacak günah işleyecektir. Fakat rabbimiz dua edin icabet edeyim buyurmaktadır. Kulun miracı olarak niteleyebileceğimiz namaz da kul rabbine içten ve samimi bir şekilde yalvarırsa yücem Mevla o kulunun günahlarını affedip cennetine koyacaktır. Namaz da tek gaye Allah rızasını gözetmek olmalıdır. Riyadan ve gösterişten uzak olan namaz Allah katında makbul olan namazdır.

Namaz İle İlgili Bazı Hadisler

Namaz bir müslümanın öncelikli olarak yerine getirmesi gereken dinin direği kabul edilen bir ibadettir. Peygamber efendimizin de namazın önemini vurgulayan birçok hadisi bulunmaktadır.

Emevi dönemi sonrasında bazı Sünni fıkıhçı ve hadisçilere göre kuran-ı kerimden sonra İslam dininin en önemli kaynaklarından olan sahih-i Buhari ile bize ulaştırılan bir hadiste peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur:

‘’ Sizden herhangi birinizin kapısının önünde bir nehir bulunsa ve o kimse o nehirde günde beş defa yıkansa kendisinde kirden bir şey kalır mı? Bunu duyanlar peygamber efendimize ‘’Hiç kir kalmaz ya Rasulallah! Diye cevap verdiler.

Bunun üzerine peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)

‘’işte günde beş vakit namaz da buna benzer, Allah namazla kulundan günahlarını siler’’ buyurdu.

Namazın Farz Olmasının Şartları

Bir kişiye namaz ibadetini farz olabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır.

-Müslüman olmak

-Buluğ çağına gelmiş olmak

-Akıllı olmak

Bu şartları taşıyan her insan üzerine namaz ibadeti farz kılınmıştır.

Yorumlar

Yorum Yap